Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
 • slider
  ДОБРЕ ДОШЛИ В Ecoportil
  Цялостно решение за създаване, управление и администриране на
  обучителни семинари, реализирани по проекта Ecoportil.
 • slider
  SPECIAL TRAINING COURSES
  IMPROVE STAKEHOLDER KNOWLEDGE AND BRIDGING THE INFORMATION GAP
  Special training courses to improve stakeholder knowledge and bridging the information gap
  for incorporating legislation and adopting good environmental practices.
 • 1
  Обучение

  на специалисти

 • 2
  Подобряване

  на знания и умения

 • 3
  Законодателство

  и добри практики

Ecoportil

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation

Националният Институт по метеорология и хидрология като партньор в Европейския проект Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение - ЕКОПОРТИЛ / „Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation- ECOPORTIL/ по оперативна програма за транснационално сътрудничество " Балкани -Средиземноморие" с код BMP1/2.3/2622/2017 организира курс за обучение на заинтересованите лица по опазване на околната среда в черноморските пристанища на Р. България в рамките на изпълнението и реализацията на проекта. Курсът на обучение ще се проведе във вид на четири тематично насочени еднодневни семинари. Накрая ще се оценят резултатите от образователната / обучителната процедура и ще се сертифицират всички участващи. За да бъде проведено обучението е създадена настоящата електронна платформа, която е част от електронната платформа на проекта, и която е насочена максимално да подпомогне заинтересованите участници от нашата страна като информационните материали ще бъдат на български език, с оглед да се избегне езиковата бариера и се постигне ефективно обучение. Лектори на учебния и обучителен курс са университетски преподаватели и учени от Националния институт по метеорология и хидрология, които имат опит в опазването на околната среда. Първият нурс на обучение беше проведен от 23 юни до 26 юни 2020 дистанционно. Със Заключителните бележки по проведените семинари от 23.06.2020 до 26.06.2020 г. в рамките на курса "Опазване на околната среда в българските черноморски пристанищаи прилежащите им зони" можете за се запознаете ТУК.


The increase of shipping traffic at Balkan MED area has raised critical issues concerning the environmental quality of coasts and sea water, mainly due to the extremely voluminous and complex legislation regarding the environmental protection. The implementation of such legislation requires - among others - modern tools for the training and the education of stakeholders involved at port activities, public officers and people working to ports daily life that affect through many different ways, the coastal environment. Requirement of continues learning via simple methodologies and integrated methodologies about environmental protection and sustainability issues is considered a major factor. But the ignorance, and the lack of organization and accessibility to the relative legislation as well as sometimes the problematic implementation of the national/international legislation comprise to the gradual degradation of the environment in port areas and the surrounding coastal waters.

доц. д-р Анна Корчева
доц. д-р Анна Корчева
Преподавател

Доцент д-р. Анна Корчева е дългогодишен научен сътрудник в департамент „Прогнози и Информационно обслужване” при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Специализира в Япония, TOHOKU Университет и в METEO-FR ...

д-р Калина Сотирова-Вълкова
д-р Калина Сотирова-Вълкова
Преподавател

Д-р Калина Сотирова – Вълкова е преподавател и експерт по компютърна графика, уеб дизайн и дигитализация на движимо културно наследство. Доктор по дигитална хуманитаристика СУ “Климент Охридски”. От 1999 г. досега се занимава ...

проф. дн Йордан Георгиев Марински
проф. дн Йордан Георгиев Марински
Преподавател

Контактно лице на проекта ECOPORTIL, проф. дтн Йордан Марински е хидроинженер, с професионална квалификация строителство на водни пътища и пристанища, известна още като брегово инженерство (Harbor and Coastal Engineering) , п ...

д-р Васко Гълъбов
д-р Васко Гълъбов
Преподавател

Васко Гълъбов, Главен асистент, доктор Доктор Васко Гълъбов е и.д. ръководител на секция Морски прогнози към департамент Прогнози и Инфомационно обслужване при Националния Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ). Завърши ...

д-р Ирина Файтонджиева-Радевска
д-р Ирина Файтонджиева-Радевска
Преподавател

Доцент д-р Ирина Файтонджиева-Радевска e по образование архитект. Нейната професионална дейност се свързва с научни изследвания в областите на архитектурната история и книжнина, териториалното устройство и градоустройство, ек ...

проф. Николай Козарев
проф. Николай Козарев
Преподавател

Професор Николай Козарев е дългогодишен преподавател Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Ръководил е катедра „Инженерна екология“ при ХТМУ и Центъра по екология при ХТМУ. Лектор по дисциплините Екологичен ...

доц. д-р Елена Христова
доц. д-р Елена Христова
Преподавател

Доцент Eлена Христова е с дългогодишен опит в областта на атмосферната химия и работи в направление „Приложна метеорология“. Придобива докторска степен по „Химични технологии - Процеси и апарати в химичната и биохимичната те ...

Магдалена Корсачка
Магдалена Корсачка
Преподавател

Магдалена Корсачка e инженер – изследовател ( завършила Технически университет – София, специалности “автоматика и системотехника” и “биотехнологии”) с дългогодишна практика на експерт в областта на опазване на околната среда ...

чл.-кор дн Екатерина Бъчварова
чл.-кор дн Екатерина Бъчварова
Преподавател

Проф. Екатерина Бъчварова, член-кореспондент на БАН, получава научните степени доктор и доктор на физическите науки в областта на метеорологията от Висшата атестационна комисия (ВАК) за изследванията си в Българската академия ...

проф. Георги Пенчев
проф. Георги Пенчев
Преподавател

Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултит на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Води лекционни курсове по учебната дисциплина “Екологично право” в Юридически ...

доц. Ваня Йончева
доц. Ваня Йончева
Преподавател

НИМХ

проф. дн Румен Арсов
проф. дн Румен Арсов
Преподавател

Професор дтн инж. Румен Арсов е бил дългогодишен преподавател в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и два мандата декан на Хидротехниче ...